FANDOM


WAGC points after the 2013 NZ congress.


WAGC Points 2015 - 2016 to date
Name After 2015 NZ Open Deductions Depreciation Wtgn 2015 Dunedin 2016 Akl 2016 NZ Open 2016 Points Deductions Depreciated
Ken Xie 27.86 20.902.50 23.4063.50-30.08
Jason Bei .00 .002.503.008.006.8320.33 15.25
Do Young Kim 39.4363.50-18.052.50 8.0025.0017.45 13.09
Chahine Koleejan 5.06 3.8010.00 13.80 10.35
David Wu 12.39 9.29 2.00 11.2963.50-39.16
Edwin Phease 1.98 1.482.50 6.8310.82 8.11
Colin Grierson 4.72 3.54 6.8310.38 7.78
Barry Phease 4.37 3.28 6.8310.11 7.59
Ming Zhao 12.68 9.51 9.51 7.13
David Liu 10.62 7.97 7.97 5.97
Daniel Zhang 9.92 7.44 7.44 5.58
Mile Gu 9.89 7.42 7.42 5.56
Tracy Weng 7.91 5.93 5.93 4.45
Teruhisa Yanaginashi 7.16 5.37 5.37 4.03
John Fan 6.95 5.21 5.21 3.91
Graeme Parmenter -2.32 -1.74 6.00 4.26 3.19
Henry Chen 5.63 4.22 4.22 3.16
Daniel Jung 5.49 4.11 4.11 3.09
Jimmy Yuan -8.44 -6.33 10.00 3.67 2.75
Myong Pyo Hong 4.86 3.65 3.65 2.74
Jiawen Sun 3.12 2.34 2.34 1.76
Manda Wang 3.00 2.25 2.25 1.69
Hongsheng Wang 2.76 2.07 2.07 1.55
Mu Li 2.48 1.86 1.86 1.40
Susan Li 2.48 1.86 1.86 1.40
Kelvin Li 2.15 1.61 1.61 1.21
Mike Pan 1.83 1.37 1.37 1.03
William Nash 1.47 1.10 1.10 .82
Minhui Xu 1.42 1.07 1.07 .80
Jonathon Lai .00 .00 1.00 1.00 .75
William Chen .98 .74 .74 .55
Sungho Kim .91 .68 .68 .51
tony Chen .75 .56 .56 .42
William Liu .72 .54 .54 .41
Michael Ou .72 .54 .54 .41
Don Wan .59 .44 .44 .33
Jeong Bong Lee .59 .44 .44 .33
Jake Wass .50 .38 .38 .28
jack .48 .36 .36 .27
Eric Kim .41 .31 .31 .23
Peng Zhang .41 .31 .31 .23
Kyle Jones .40 .30 .30 .22
Sam Xu .39 .29 .29 .22
Steve Taylor .35 .27 .27 .20
Peter Sung .33 .25 .25 .18
Henry Wang .28 .21 .21 .16
Phil Savage .27 .20 .20 .15
Tristan Phease .00 .00 .20.20 .15
John Chen .00 .00 .20.20 .15
Youngha Kim .25 .19 .19 .14
Jeff Talbot .24 .18 .18 .14
Duan Anonymous .20 .15 .15 .11
Wie Soo Kim .20 .15 .15 .11
Ray Tomes .19 .14 .14 .11
Jang Chang .18 .14 .14 .10
Edward Huang .18 .13 .13 .10
Jonathon Sarfati .16 .12 .12 .09
Mr Watanabe .16 .12 .12 .09
Chris Burrows .15 .11 .11 .08
Ken Yang .15 .11 .11 .08
Michael Lee .15 .11 .11 .08
Chaoqun Zhou .15 .11 .11 .08
Eric Jones -.35 -.27 -.27 -.20
Steve Kim -.54 -.40 -.40 -.30
Shiyong Du -3.49 -2.62 .20-2.42 -1.81
Richard Kim -3.36 -2.52 -2.52 -1.89
Stanley Wang -4.05 -3.04 -3.04 -2.28
Juhua Zhou -7.79 -5.84 2.00 -3.84 -2.88
Roman Pozaroszczyk -6.96 -5.22 -5.22 -3.92
Ciraran Pearson -9.89 -7.42 -7.42 -5.56
Long Yang Li 43.2163.50-15.22 6.83-8.38 -6.29
Yu Cong Phease -11.96 -8.97 .20-8.77 -6.58
Bo Cheng -16.11 -12.08 .20-11.88 -8.91
Linda (Ning) Hu -17.32 -12.99 -12.99 -9.74
Corrin Lakeland -32.87 -24.65 6.83-17.82 -13.36
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.